Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Herfstvakantie15 t/m 23 oktober
Kerstvakantie24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie25 februari t/m 5 maart
Pasen7 t/m 10 april
Meivakantie22 april t/m 7 mei
Hemelvaart18 en 19 mei
Pinksteren28 en 29 mei
Zomervakantie22 juli t/m 3 september

Toets verwerkingsdagen (vrije dagen)

  • dinsdag 7 februari – hele dag
  • maandag 12 juni – vanaf 12.00 uur

Studiedagen/Studiemiddagen

  • donderdag 29 september 2022 – hele dag
  • maandag 24 oktober 2022 – hele dag
  • vrijdag 11 november 2022 – vanaf 12.00 uur
  • donderdag 24 november 2022 – vanaf 12.00 uur
  • woensdag 18 januari 2023 – vanaf 12.00 uur
  • donderdag 26 januari 2023 – vanaf 12.00 uur
  • maandag 6 februari 2023 – hele dag
  • dinsdag 21 maart 2023 – vanaf 12.00 uur

Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat uw kind van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur naar school gaat.  

 

Pauzes

Elke ochtend is er een pauze van 10.15 uur - 10.30 uur. We verzoeken u om uw kind gezonde voeding mee te geven. ’s Middags is er een lunchpauze tussen 12.00 uur en 12.30 uur. We eten eerst gezamenlijk onze lunch en gaan daarna tot 12.30 uur buiten spelen.

Buiten Schoolse Opvang (BSO)

U kunt vanaf 14.00 uur gebruik maken van Buiten Schoolse Opvang. BSO “De Rengerbengels” van Kinderwoud zal de kinderen van de CBS Paadwizer vanaf 14.00 uur in het eigen schoolgebouw opvangen. Wilt u gebruik maken van de BSO dan kunt u contact opnemen met Kinderwoud.

 

 

Tussen schoolse opvang

De school draait met een zgn. continurooster (elke dag naar school van 8.30 tot 14.00 uur). Daardoor blijven alle kinderen tussen de middag op school om hun lunch te eten. Dat gebeurt om 12.00 uur in het eigen klaslokaal met de eigen groepsleerkracht. Na het eten is er een kwartier pauze en gaan de kinderen tot 12.30 uur buiten spelen.

Informatie continurooster

Onze school werkt met een continurooster. Het is een wettelijke verplichting dat kinderen minimaal 7520 uren onderwijs aangeboden krijgen in de 8 jaren dat zij naar school gaan. 

 

De lunch 

De kinderen eten samen met hun eigen leerkracht in de stamgroep tussen 12.00 - 12.15 uur. Naast het eten en drinken voor de ochtendpauze nemen de kinderen zelf hun lunchpakket en drinken mee. we spreken af dat er geen snoep of chips wordt meegegeven in het lunchpakket. 

 

Buitenspelen 12.15 – 12.30 uur 

Na de lunch gaan de kinderen uit de leerjaren 4 t/m 8 naar buiten en kunnen dan 15 minuten spelen. De onderbouwunit kan eventueel langer over het eten doen, de kinderen spelen op andere momenten buiten. 

 

Toezicht

Tijdens het binnenkomen en het uitgaan van de leerlingen is er toezicht op de gang. In de pauzes is er pleinwacht. 

Rooster bewegingsonderwijs

Maandag 

8.30 - 9.15 uur 

9.15 - 10.00 uur 

10.30 - 11.15 uur 

11.15 - 12.00 uur 

leerjaar 7/8 

leerjaar 6

leerjaar 5

leerjaar 3/4

Donderdag 

8.30 - 9.15 uur 

9.15 - 10.00 uur 

10.30 - 11.15 uur 

11.15 - 12.00 uur 

leerjaar 7/8

leerjaar 6

leerjaar 5

leerjaar 3/4