Kinderopvang

Voor- en naschoolse opvang

Als u meer informatie wilt over onze voor- en naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met het Facilitair Bureau van Kinderwoud: 0513-610825 of neemt u een kijkje op de website van Kinderwoud.

Tussen schoolse opvang

De school draait met een zgn. continurooster (Elke dag naar school van 8.30 tot 14.00 uur).

Daardoor blijven alle kinderen tussen de middag op school om hun lunch te eten. Dat gebeurt om 12.00 uur in het eigen klaslokaal met de eigen groepsleerkracht. Na het eten is er een kwartier pauze en gaan de kinderen tot 12.30 uur buiten spelen.