"Paadwizer: wiis op paad"

Paadwizer: het Friese woord voor wegwijzer. Dat willen wij zijn als school! Wij helpen uw kind om de weg te vinden in onze wereld. Uw kind is als een rups die zich gaat ontpoppen tot vlinder. Onder de deskundige begeleiding van ons team verkent uw kind de wereld. Wij willen graag hun talenten ontdekken en ontwikkelen waarbij we hen leren om de medemens en de natuur te respecteren. Hierbij zijn de normen en waarden van de Bijbel ons houvast.
Verder richten wij ons op zelfstandigheid en creativiteit; vaardigheden die uw kind nodig heeft om later "wiis op paad" te kunnen gaan. Als een vlinder de wijde wereld in!

 

De Paadwizer start met een groep voor kinderen met autisme

Op onze school start dit schooljaar, waarschijnlijk begin januari 2021, een groep voor kinderen met autisme.
De groep zal bestaan uit maximaal 8 kinderen die uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen.

Het idee om een centrale groep te starten, ontstond omdat gebleken is dat in de gemeente kinderen met autisme op scholen zitten die allemaal individueel veel hulp krijgen vanuit hulpverlening en vanuit onderwijs. Met een centrale groep kunnen we kinderen onderwijs geven dat bij hen past, terwijl ze toch vlak bij huis op een reguliere school kunnen blijven. Door op deze manier onderwijs aan te bieden, komen we een stap dichterbij inclusiever onderwijs.