Previous slide
Next slide

Welkom bij CBS Paadwizer in Oentsjerk

‘Wiis op paad!’

Paadwizer: het Friese woord voor wegwijzer. Ons motto is dan ook ‘Wiis op paad!’. Vanuit onze identiteit willen wij de kinderen, die ouders aan ons toevertrouwen, lesgeven en wegwijs maken. 

Onder de deskundige begeleiding van ons team verkent uw kind de wereld. Wij helpen uw kind om de weg te vinden in de dynamische wereld van tegenwoordig. We bieden een vertrouwde omgeving voor de kinderen, waar ze zich op hun eigen unieke wijze als vlinder mogen ontwikkelen. Uw kind is als een rups die zich gedurende de schoolperiode gaat ontpoppen als vlinder.

De Paadwizer is een school met unitonderwijs. Dit gaat uit van de visie dat we van en met elkaar leren en spelen op school. Dit geldt voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Als team werken we nauw samen en maken we gebruik van elkaars talenten. In de units dragen we met elkaar de verantwoordelijkheid voor de kinderen en het onderwijs wat we ze bieden. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn belangrijke pijlers binnen ons unitonderwijs. De kinderen krijgen de ruimte om hun talenten, vaardigheden en kennis uit te breiden, te verdiepen en te delen. Zo gaat uw kind uiteindelijk ‘wiis op paad’, als een vlinder de wijde wereld in! 

CBS Paadwizer maakt deel uit van Oarsprong.

Snel naar: