Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Vakanties

Vrije dagen/middagen

Vrije dagen/middagen 2023-2024

 

Schooltijden

Schooltijden 2023-2024

 

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat uw kind van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.00 uur naar school gaat. 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buiten Schoolse Opvang (BSO)

U kunt vanaf 14.00 uur gebruik maken van Buiten Schoolse Opvang. BSO “De Rengerbengels” van Kinderwoud zal de kinderen van de CBS Paadwizer vanaf 14.00 uur in het eigen schoolgebouw opvangen. Wilt u gebruik maken van de BSO dan kunt u contact opnemen met Kinderwoud.

 

 

Tussen schoolse opvang

De school draait met een zgn. continurooster (elke dag naar school van 8.30 tot 14.00 uur). Daardoor blijven alle kinderen tussen de middag op school om hun lunch te eten. Dat gebeurt om 12.00 uur in het eigen klaslokaal met de eigen groepsleerkracht. Na het eten is er een kwartier pauze en gaan de kinderen tot 12.30 uur buiten spelen.

Continurooster

Informatie continurooster

Onze school werkt met een continurooster. Het is een wettelijke verplichting dat kinderen minimaal 7520 uren onderwijs aangeboden krijgen in de 8 jaren dat zij naar school gaan. 

 

De lunch 

De kinderen eten samen met hun eigen leerkracht in de stamgroep tussen 12.00 – 12.15 uur. Naast het eten en drinken voor de ochtendpauze nemen de kinderen zelf hun lunchpakket en drinken mee. we spreken af dat er geen snoep of chips wordt meegegeven in het lunchpakket. 

 

Buitenspelen 12.15 – 12.30 uur 

Na de lunch gaan de kinderen uit de leerjaren 4 t/m 8 naar buiten en kunnen dan 15 minuten spelen. De onderbouwunit kan eventueel langer over het eten doen, de kinderen spelen op andere momenten buiten. 

 

Toezicht

Tijdens het binnenkomen en het uitgaan van de leerlingen is er toezicht op de gang. In de pauzes is er pleinwacht. 

Kalender
Schoolgids
Bewegingsonderwijs

Rooster bewegingsonderwijs