Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte

Wanneer uw kind ziek is graag even een belletje of mail naar school (voor half 9). Ook als er andere redenen zijn voor afwezigheid (bv. doktersbezoek, tandarts), verwachten wij dat u dit tijdig aan school doorgeeft. We verwachten van de ouders dat afspraken zoveel mogelijk na schooltijd worden ingepland. 

Aanvragen vakantie of extra verlof

Verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij de directie. Download hiervoor het verlofaanvraag formulier via de button hieronder. Zie voor nadere informatie onze schoolgids. U kunt dan nagaan, of uw verzoek binnen de regelgeving valt. 

U kunt de PDF van het formulier na het downloaden uitprinten en invullen, maar u kunt het formulier ook via Adobe Acrobat Reader invullen, opslaan op uw computer en vervolgens e-mailen of uitprinten.