Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Het kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde gang van zaken op de school van uw kind. De meeste klachten kunnen opgelost worden door overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directeur. Indien dit, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u rechtstreeks contact leggen met de contactpersoon van school; Durkje Weidenaar, telefoonnummer 058- 2561808 of emailadres d.weidenaar@stichtingoarsprong.nl. Indien nodig, zal zij de klacht doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van Oarsprong, Mw. Peta Twijnstra, 058-7440022   info@burovertrouwenspersonen.nl

Mochten wij uw probleem dan nog niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan tot maximaal een jaar nadat de situatie zich heeft voorgedaan. U vindt de klachtenregeling op de website van onze stichting: www.stichtingoarsprong.nl. U kunt ook een geprinte versie opvragen via telefoonnummer: 0512-47 25 94.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook Paadwizer is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

 

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 

Klik hier om naar de website scholenopdekaart.nl te gaan.