Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Over CBS Paadwizer

‘Paadwizer: wiis op paad’

Paadwizer: het Friese woord voor wegwijzer. Dat willen wij zijn als school! Wij helpen uw kind om de weg te vinden in onze wereld. Uw kind is als een rups die zich gaat ontpoppen tot vlinder. Onder de deskundige begeleiding van ons team verkent uw kind de wereld. Wij willen graag hun talenten ontdekken en ontwikkelen waarbij we hen leren om de medemens en de natuur te respecteren. Hierbij zijn de normen en waarden van de Bijbel ons houvast. Verder richten wij ons op zelfstandigheid en creativiteit; vaardigheden die uw kind nodig heeft om later “wiis op paad” te kunnen gaan. Als een vlinder de wijde wereld in!

Route

Route

Hoe bereikt u de school het snelst? Klik op één van de plaatjes hieronder voor de route naar de school. Zodra u erop klikt wordt de plattegrond op maximale grote weergegeven.

 

Daaronder vindt u een Google Maps kaart waarmee u onze school kunt vinden.

 

    

 

Parkeerplan Paadwizer

Parkeerplan Paadwizer

Enige tijd geleden zijn er aanpassingen doorgevoerd om de verkeersveiligheid rondom school te verbeteren.  Eén en ander is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, gemeente Tytsjerksteradiel, Dorpsbelangen en onze school. In dit parkeerplan (dat deel uit maakt van ons totale verkeersplan) staan de afspraken met betrekking tot het brengen en halen van kinderen. Door hieronder op de link te klikken kunt u het parkeerplan inzien of downloaden.

Download het Parkeerplan van Paadwizer

Oarsprong

OARSPRONG

Stichting Oarsprong  

ONDERWIJS VAN NU. BASIS VOOR DE TOEKOMST.

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!  


CBS Paadwizer is onderdeel van Oarsprong.