Nieuwsberichten

De Paadwizer start met een groep voor kinderen met autisme

Op onze school start dit schooljaar, waarschijnlijk begin januari 2021, een groep voor kinderen met autisme.De groep zal bestaan uit maximaal 8 kinderen die uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen. Het idee om een centrale groep te starten, ontstond omdat gebleken is dat in de gemeente kinderen met autisme op scholen zitten die allemaal individueel veel hulp krijgen vanuit hulpverlening en vanuit onderwijs. Met een centrale groep kunnen we kinderen onderwijs geven dat bij hen past, terwijl ze toch vlak bij huis op een reguliere school kunnen blijven. Door op deze manier onderwijs aan te bieden, komen we een stap dichterbij inclusiever onderwijs.

Scholen op de kaart

Via de website “Scholen op de kaart” kunt u met behulp van dit schoolvenster aan de hand van gegevens en resultaten, een indruk van hoe wij als school met de kinderen werken. Resultaten zijn belangrijk, maar wij bieden meer! Vanuit onze christelijke overtuiging werken enthousiaste en betrokken leerkrachten met de kinderen. Samen met de ouders helpen en begeleiden wij de kinderen tot zelfstandige personen die met vertrouwen de wereld leren verkennen. U vindt alles over onze resultaten, bedrijfsvoering, beleid en waardering op deze site. Klik op: https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/24725/Paadwizer?scholenNaamCollectionQuery=paadwizer&presentatie=1&sortering=2

Wet op de privacy

In verband met de nieuwe wet op de privacy (Algemene verordening gegevensbescherming: AVG) is niet alles zichtbaar op de website.

Ouderavond: thema Kanjertraining!

Ouderavond Donderdag 27 oktober is onze jaarlijkse ouderavond. Het beloofd wel een hele bijzondere avond te worden, omdat u als ouders wordt geïnformeerd over de Kanjertraining. Het schoolteam gaat binnenkort met deze cursus beginnen. De kanjertraining is kortweg gezegd serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Ook de ouders zullen deze avond zelf kunnen ervaren hoe zo’n les wordt gegeven. Omdat ook alle kinderen hiermee bezig gaan, is het gewoon een must om aanwezig te zijn. Dan kunt u straks meepraten met uw kind als het thuis komt met de verhalen over de kanjertraining….