"Paadwizer: wiis op paad"

Paadwizer: het Friese woord voor wegwijzer. Dat willen wij zijn als school. Wij helpen uw kind om de weg te vinden in onze wereld. Uw kind is als een rups die zich gaat ontpoppen tot vlinder. Onder de deskundige begeleiding van ons team verkent uw kind de wereld. Wij willen graag hun talenten ontdekken en ontwikkelen waarbij we hen leren om de medemens en de natuur te respecteren. Hierbij zijn de normen en waarden van de Bijbel ons houvast.
Verder richten wij ons op zelfstandigheid en creativiteit; vaardigheden die uw kind nodig heeft om later "wiis op paad" te kunnen gaan. Als een vlinder de wijde wereld in!

 

Nieuwe keukens zijn klaar!

In de afgelopen weken zijn er op school twee nieuwe keukens bijgekomen. De keuken van het team werd vernieuwd, die van de kinderen geheel nieuw aangelegd.
En nu maar snel aan het kokkerellen op school!

Zie de foto's op http://paadwizer-oentsjerk.nl/fotoboek/21186/

 

Efkes werom sjen nei de ABD-sjoo??

Foar de ien fielt it as juster en foar de oar al wat langer lyn, mar foar elkenien bekend: de ABD-sjoo. Fan 2001 oant 2004 wie de ABD-sjoo in fêst skoaltelefyzjeprogramma by Omrop Fryslân. Omrop Fryslân hat no dy programma’s út it stof helle en op de webside Weromrop.frl setten.
Ek de útstjoering fan De Paadwizer út skoallejier 2004-2005 sit dêr by. Dizze útstjoering fine jimme fia de folgjende link: http://www.weromrop.nl/frl/utsjoering/abd-sjoo-0406

Miskien is it aardich om de útstjoering te dielen mei oare âld-learlingen of de masters en juffen fan dy klasse. Wa wit sjogge jimme ek noch mooglikheid om it fierder bekend te meitsjen. It soe yn elts gefal foar de bern sels miskien leuk wêze dat sy it nochris weromsjen kinne.

Kick-off Kanjertraining

Vanmorgen hebben we op school de start beleefd van de Kanjertraining. Met een mooi poppenspel maakten juf Gea en juf Karina ons duidelijk waar het om gaat. Met welke pet op ga je nu met andere kinderen om? In de komende lessen wordt het allemaal nog veel duidelijker.

Bij de fotoboeken kunnen jullie zien hoe dat ging....Kick-off Kanjertraining

Kerst Tekenwedstrijd - Friesch Dagblad

Vanmorgen (zaterdag 24 december) stond er zomaar een winnende kersttekening in het Friesch Dagblad van één van de leerlingen uit groep 1-2!

En deze tekening was van: ...  Elianne Rozema! 

Gefeliciteerd meid! Je had het ook erg mooi gemaakt!

Een prachtige tekening van Jezus in de kribbe met Jozef & Maria in de nacht onder een heldere hemel met de maan en sterren. Een echte kersttekening met dit maal een extra blijde boodschap. Daar mag je trots op zijn!

Allemaal een hele fijne kerstvakantie toegewenst!