"Paadwizer: wiis op paad"

Paadwizer: het Friese woord voor wegwijzer. Dat willen wij zijn als school. Wij helpen uw kind om de weg te vinden in onze wereld. Uw kind is als een rups die zich gaat ontpoppen tot vlinder. Onder de deskundige begeleiding van ons team verkent uw kind de wereld. Wij willen graag hun talenten ontdekken en ontwikkelen waarbij we hen leren om de medemens en de natuur te respecteren. Hierbij zijn de normen en waarden van de Bijbel ons houvast.
Verder richten wij ons op zelfstandigheid en creativiteit; vaardigheden die uw kind nodig heeft om later "wiis op paad" te kunnen gaan. Als een vlinder de wijde wereld in!

 

SPORTDAG 12 mei 2017

De sportdag gaat door!!

Rond 10 uur wordt er wel een beetje regen verwacht, maar daar 'bijten' we ons wel doorheen.De kleuters komen naar het sportveld als het weer droog is.

Wel zijn we van plan om het programma i.v.m. de verwachte regen voor vanmiddag iets in te korten. Dat betekent dat de kinderen rond 13.00 uur klaar zijn en naar huis kunnen.

Praten met soldaten

Vandaag een bijzondere dag in groep 7/8, wij mochten namelijk praten met soldaten. Soldaat Andries en Korporaal Joey waren vandaag bij ons op bezoek om van alles te vertellen over defensie en dan specifiek over de landmacht. We hebben geleerd dat het niet alleen vechten is, maar ook mensen helpen en zorgen voor vrede veiligheid.

Ons bord is weer terug!!

Voor de jaarwisseling was ons verkeersbord "Tút-en-d'r-út" van de lantaarnpaal voor school weggehaald door onbekenden. Inmiddels is de 'uitleentijd' ruimschoots verstreken en hebben we bij de gemeente een nieuw bord aangevraagd. En kijk daar...vanmorgen hangt ons door kinderen ontworpen bord weer op zijn oude plekje. U kunt uw kinderen met een gerust hart weer voor school afzetten en daarna doorrijden. (Na een tút uiteraard!!) 
 

Donderdag 16 maart Open Dag

Op donderdag 16 maart a.s. houdt de Paadwizer de jaarlijkse “OPEN DAG”. Van 9.00 tot 11.30 uur kunnen belangstellende ouders vrijblijvend de school binnen wandelen en op een ongedwongen manier kennis maken met de Paadwizer. Directie en leerkrachten ontmoeten u graag om kennis te maken en uw vragen te beantwoorden. Ook in de kleuterklas kan een kijkje genomen worden. Van 9.30 tot 10.30 uur is er een peuterinstuif. Alle 3-jarigen zijn hiervoor welkom.

Spaaractie 40 dagen tijd

Op 1 maart begon de 40 dagentijd. Op school hebben we hier in een viering met de kinderen over nagedacht. Als je iets kwijt bent, ga je het zoeken. Juf Tjitske vertelde over de vrouw die een muntje kwijt was.
Aan de andere kant is de vraag of we iets kunnen missen om een ander te helpen. We gaan sparen voor kinderen in Roemenië. De werkgroep Trynwâlden voor Roemenë zal binnenkort op school vertellen wat zij gaan doen. Spaart u thuis ook mee voor dit doel?