Nieuws

Wet op de privacy

In verband met de nieuwe wet op de privacy (Algemene verordening gegevensbescherming: AVG) is niet alles zichtbaar op de website.