Informatie

Schooltijden (Continurooster-vijf gelijke dagen model):

Alle groepen gaan elke werkdag (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)
naar school van 08.30 - 14.00 uur.

De kleuters kunnen vanaf 10 min. voor schooltijd in de groep worden gebracht. Bij regenachtig weer 
mogen ook de andere kinderen 10 min. voor schooltijd naar binnen. 

Pauzes

Elke ochtend is er een pauze van 10.15 uur – 10.30 uur. We verzoeken u om uw kind gezonde voeding mee te geven. 's Middags is er een lunchpauze tussen 12.00 uur en 12.30 uur. We eten eerst gezamenlijk onze lunch en gaan daarna tot 12.30 uur buiten spelen.