Informatie

Parkeerplan Paadwizer

Enige tijd geleden zijn er aanpassingen doorgevoerd om de verkeersveiligheid rondom school te verbeteren.  Eén en ander is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, gemeente Tytsjerksteradiel, Dorpsbelangen en onze school. In dit parkeerplan (dat deel uit maakt van ons totale verkeersplan) staan de afspraken met betrekking tot het brengen en halen van kinderen. Door hieronder op de link te klikken kunt u het parkeerplan inzien of downloaden.

Parkeerplan Paadwizer