Informatie

Informatie Continurooster

Met ingang van schooljaar 2015/2016 wordt er op CBS Paadwizer met het continurooster gewerkt. In onderstaande folder beschrijven we hoe dit in de praktijk gaat werken.  

Infobrochure ouders continurooster